Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic: Santockiej, Twardowskiego, Szymanowskiego, 26 Kwietnia, Wielkopolskiej, Piotra Skargi

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

25.06.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 04.04.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa 04.04.2018 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 1 04.04.2018 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 2 04.04.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie 24.04.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja II sieci S 24.04.2018 Pobierz
pdf Tekst jednolity SIWZ modyfikacja 24.04.2018 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 -projekt umowy 24.04.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia o udzielenie zamówienia 11.05.2018 Pobierz
pdf Opublikowane sprostowanie ogłoszenia 12.05.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja dokumentacji III 12.05.2018 Pobierz
zip Dokumenty przetargowe po modyfikacji - ZIP 12.05.2018 Pobierz
zip Dokumenty techniczne po modyfikacji - ZIP 12.05.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie III 30.05.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie IV 30.05.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa po modyfikacji 02.06.2018 Pobierz
pdf Opublikowane sprostowanie III i IV 02.06.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja IV 02.06.2018 Pobierz
pdf Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z LOGO 06.06.2018 Pobierz
doc Załącznik 3-7 do SIWZ DOC 07.06.2018 Pobierz
doc Załącznik 1 do SIWZ po modyfikacji LOGO DOC 07.06.2018 Pobierz
docx Załącznik 1a Formularz cenowy 07.06.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienia o zamiarze dokonania modyfikacji SIWZ 08.06.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa modyfikacja V 12.06.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia V 12.06.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja V 14.06.2018 Pobierz
pdf Załącznik nr 9 14.06.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja VI 21.06.2018 Pobierz
doc Tekst jednolity Załącznik nr 1 do SIWZ 21.06.2018 Pobierz
pdf Zestawienie ofert 25.06.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 12.07.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24.07.2018 Pobierz
Menu