Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów zgodnie z załączonymi PFU S14, S17, S23, S26, S33 – Zestaw 11

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

03.12.2019, 00:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 16.10.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna [XADES] 16.10.2019 Pobierz
pdf SIWZ 16.10.2019 Pobierz
zip Zadanie S14 16.10.2019 Pobierz
zip Zadanie S17 16.10.2019 Pobierz
zip Zadanie S23 16.10.2019 Pobierz
zip Zadanie S26 16.10.2019 Pobierz
zip Zadanie S33 16.10.2019 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 do SIWZ 16.10.2019 Pobierz
zip Załącznik 1 do 7 i 9 do SIWZ [XADES] 16.10.2019 Pobierz
zip Załącznik 1 do 7 i 9 do SIWZ - wersja edytowalna 30.10.2019 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 05.11.2019 Pobierz
zip Załącznik 1 do 7 i 9 do SIWZ 16.10.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania cz. 1 12.11.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst SIWZ 13.11.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania cz. 2 13.11.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert 15.11.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania cz. 3 20.11.2019 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia 20.11.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst S14 załącznik nr 1 do PFU 20.11.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst SIWZ 20.11.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst Załącznik nr 8 wzór umowy 20.11.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania cz. 4 26.11.2019 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja 29.11.2019 Pobierz
pdf Tekst jednolity załącznik nr 8 - wzór umowy 29.11.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 03.12.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie omyłki rachunkowej 11.12.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 31.01.2020 Pobierz
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.01.2020 Pobierz
pdf Sprostowanie do zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania 03.02.2020 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07.04.2020 Pobierz
pdf Ogłoszenie o modyfikacjach 17.09.2021 Pobierz
Menu