Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 1

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

05.11.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 12.09.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa 12.09.2018 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna 12.09.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie sprostowanie 26.09.2018 Pobierz
pdf Modyfikacja zapisów 08.10.2018 Pobierz
pdf Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja 08.10.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu ofert 17.10.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 19.10.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja 19.10.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa po modyfikacji 19.10.2018 Pobierz
pdf Pytania i odpowiedzi cz 1 24.10.2018 Pobierz
pdf Załącznik 7 24.10.2018 Pobierz
pdf Pytania i odpowiedzi cz 2 29.10.2018 Pobierz
pdf tekst jednolity Załącznik 7 29.10.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie 31.10.2018 Pobierz
pdf Otwarcie ofert - zestawienie 05.11.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie 30.11.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 30.11.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.01.2019 Pobierz
Menu