Rozdzielenie węzła grupowego W/8, ul. Wiosny Ludów 22 w Szczecinie – Pakiet P5

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

24.10.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 18.09.2019 Pobierz
pdf SIWZ 18.09.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna projekty przyłączy 18.09.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna projekty przyłączy [XADES] 18.09.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna projekty węzłów [XADES] 18.09.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 2 do SIWZ - podpis [XADES] 18.09.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 2 do SIWZ 18.09.2019 Pobierz
pdf Załącznik nr 7 wzór umowy 18.09.2019 Pobierz
zip Załącznik od do s i 8 SIWZ [XADES] 18.09.2019 Pobierz
zip Załącznik od 1 do 6 i 8 do SIWZ 18.09.2019 Pobierz
pdf Dokumentacja techniczna projekty węzłów 18.09.2019 Pobierz
pdf STWiORB 23.09.2019 Pobierz
pdf pismo modyfikacja zapisów SIWZ 11.10.2019 Pobierz
pdf Tekst jednolity SIWZ 11.10.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 24.10.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie 24.12.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 24.12.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.02.2020 Pobierz
Menu