Rozdzielenie węzła grupowego W/8 ul. Wiosny Ludów 22 w Szczecinie – Pakiet P5

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

05.04.2019, 13:30

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 27.02.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 1 27.02.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 2 27.02.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 1 XADES 27.02.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 2 XADES 27.02.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 3 XADES 27.02.2019 Pobierz
pdf SIWZ 27.02.2019 Pobierz
pdf Załącznik nr 7 do SIWZ 27.02.2019 Pobierz
zip Załącznik do SIWZ 27.02.2019 Pobierz
zip Załącznik do SIWZ XADES 27.02.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst Załącznik nr 7 12.03.2019 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja zapisów wzoru umowy 12.03.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania cz.1 29.03.2019 Pobierz
pdf Załącznik 1a - formularz cenowy PDF 29.03.2019 Pobierz
docx Załącznik 1a - formularz cenowy DOCX 29.03.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert 29.03.2019 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert 03.04.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 05.04.2019 Pobierz
pdf Unieważnienie postępowania pakiet P5 11.04.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07.05.2019 Pobierz
Menu