Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 – Zestaw nr 7

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

09.11.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 26.09.2018 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna 26.09.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa 26.09.2018 Pobierz
pdf Odpowiedzi i pytania cz. 1 04.10.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 10.10.2018 Pobierz
pdf Modyfikacja zapisów SIWZ 10.10.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa po zmianach 10.10.2018 Pobierz
pdf Odpowiedzi i pytania cz. 2 15.10.2018 Pobierz
pdf Przebieg przyłącza 2xDn40 18.10.2018 Pobierz
pdf Punkt R16 planowana przebudowa 18.10.2018 Pobierz
pdf Pytania i odpowiedzi cz.3 18.10.2018 Pobierz
zip Załączniki 18.10.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 25.10.2018 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania cz. 4 25.10.2018 Pobierz
pdf Jednolity tekst załącznik nr 8 25.10.2018 Pobierz
pdf Jednolity tekst SIWZ 25.10.2018 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania cz. 5 31.10.2018 Pobierz
pdf Jednolity tekst SIWZ 31.10.2018 Pobierz
pdf Otwarcie ofert - zestawienie 09.11.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 28.12.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie 28.12.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.03.2019 Pobierz
Menu