Odtworzenie odpowietrzeń i spustów na sieci napowietrznej Dn 600 przy ulicy Gdańskiej do ulicy Celnej w Szczecinie

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

14.07.2021, 14:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Zaproszenie

06.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz.1

12.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz.2

12.07.2021

Pobierz plik