Odtworzenie odpowietrzeń i spustów na sieci napowietrznej Dn600 przy ulicy Gdańskiej do ulicy Celnej w Szczecinie

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

04.03.2022, 14:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Zaproszenie

22.02.2022

Pobierz plik