Świadczenie usług w zakresie transportu miału węgla brunatnego oraz produktów spalania w postaci mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, kod 10 08 80

Spółka:

SEC Zgorzelec

Termin składania ofert mija:

06.10.2021, 11:30

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Zaproszenie

23.09.2021

Pobierz plik