Budowa układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz wykonanie komór ciepłowniczych

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

28.11.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

16.10.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

16.10.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

16.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

18.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia II

14.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia III

14.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja R1

14.11.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Modyfikacja dokumentacja po zmianach

14.11.2018

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik 1 do SIWZ DOC

22.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1 do SIWZ PDF

22.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja zapisów SIWZ

22.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Otwarcie ofert

28.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

07.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

07.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.02.2019

Pobierz plik