Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy osiedlowej sieci cieplnej 2xDn200mm, 2xDn150mm, 2xDn125mm wraz z przyłączami w rejonie ul. Rybnickiej, Bytomskiej, Energetyków, Władysława IV i Zbożowej w Szczecinie

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

05.04.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

20.02.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

20.02.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

20.02.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie

29.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

29.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo

29.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Unieważnienie postępowania

11.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

08.05.2018

Pobierz plik