Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn300mm,2xDn150mm, 2xDn125mm, 2xDn100mm wraz z przyłączami na osiedlu Bukowym w Szczecinie.

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

20.12.2018, 13:30

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

06.11.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

07.11.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

07.11.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8

23.11.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. I

24.11.2017

Pobierz plik

Plik graficzny

Mapa - rysunek nr 1

24.11.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

24.11.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

07.12.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zmodyfikowana dokumentacja

07.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. II

07.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. III

08.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ - modyfikacja

08.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. IV

14.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

20.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

16.02.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.02.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Opublikowane ogłoszenie o udzielenie zamówienia

11.04.2018

Pobierz plik