Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic: Santockiej, Twardowskiego, Szymanowskiego, 26 Kwietnia, Wielkopolskiej, Piotra Skargi

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

25.06.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

04.04.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

04.04.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 1

04.04.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 2

04.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie

24.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja II sieci S

24.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Tekst jednolity SIWZ modyfikacja

24.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 -projekt umowy

24.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia o udzielenie zamówienia

11.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Opublikowane sprostowanie ogłoszenia

12.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja dokumentacji III

12.05.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumenty przetargowe po modyfikacji - ZIP

12.05.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumenty techniczne po modyfikacji - ZIP

12.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie III

30.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie IV

30.05.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa po modyfikacji

02.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Opublikowane sprostowanie III i IV

02.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja IV

02.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z LOGO

06.06.2018

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik 3-7 do SIWZ DOC

07.06.2018

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik 1 do SIWZ po modyfikacji LOGO DOC

07.06.2018

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik 1a Formularz cenowy

07.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienia o zamiarze dokonania modyfikacji SIWZ

08.06.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa modyfikacja V

12.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia V

12.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja V

14.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 9

14.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja VI

21.06.2018

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Tekst jednolity Załącznik nr 1 do SIWZ

21.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

25.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

12.07.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24.07.2018

Pobierz plik