Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów zgodnie z załączonymi PFU S14, S17, S23, S26, S29, S33 – Zestaw 11

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

04.07.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

21.05.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna Część I

21.05.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna Część II

21.05.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna Część I XADES

21.05.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna Część II XADES

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załacznik nr 8 SIWZ wzor umowy

21.05.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik do SIWZ 1, 1a, 7, 9

21.05.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik do SIWZ 1, 1a, 7, 9 XADES

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja zapisów SIWZ

23.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst - załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy

23.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert

24.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

25.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz.1

25.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SIWZ

25.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki 1-7 do SIWZ

25.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik 1a formularz cenowy zadanie 1-6

25.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 edytowalna wersja formularza JEDZ

25.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

04.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Unieważnienie postępowania

12.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu

28.08.2019

Pobierz plik