Rozdzielenie węzła grupowego W/8 ul. Wiosny Ludów 22 w Szczecinie – Pakiet P5

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

05.04.2019, 13:30

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

27.02.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 1

27.02.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 2

27.02.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 1 XADES

27.02.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 2 XADES

27.02.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 3 XADES

27.02.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

27.02.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ

27.02.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik do SIWZ

27.02.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik do SIWZ XADES

27.02.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst Załącznik nr 7

12.03.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja zapisów wzoru umowy

12.03.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania cz.1

29.03.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1a - formularz cenowy PDF

29.03.2019

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik 1a - formularz cenowy DOCX

29.03.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert

29.03.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

03.04.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

05.04.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Unieważnienie postępowania pakiet P5

11.04.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

07.05.2019

Pobierz plik