Rozdzielenie węzła grupowego W/8, ul. Wiosny Ludów 22 w Szczecinie – Pakiet P5

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

24.10.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

18.09.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

18.09.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna projekty przyłączy

18.09.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna projekty przyłączy [XADES]

18.09.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna projekty węzłów [XADES]

18.09.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 do SIWZ - podpis [XADES]

18.09.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 do SIWZ

18.09.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 7 wzór umowy

18.09.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik od do s i 8 SIWZ [XADES]

18.09.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik od 1 do 6 i 8 do SIWZ

18.09.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna projekty węzłów

18.09.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

STWiORB

23.09.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja zapisów SIWZ

11.10.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Tekst jednolity SIWZ

11.10.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

24.10.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie

24.12.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

24.12.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05.02.2020

Pobierz plik