Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 – zaprojektowanie oraz budowa

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

27.04.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie opublikowane 2018-OJS052-115935-pl

15.03.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

15.03.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

15.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie

20.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo

20.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ - modyfikacja

20.03.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumenty po modyfikacji 10.04.2018

10.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie II

19.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Tekst jednolity SIWZ modyfikacja PDF

19.04.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

27.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Unieważnienie

10.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu oferty

10.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

06.06.2018

Pobierz plik