Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 – Zestaw nr 7

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

09.11.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

26.09.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

26.09.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

26.09.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi i pytania cz. 1

04.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

10.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja zapisów SIWZ

10.10.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa po zmianach

10.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi i pytania cz. 2

15.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Przebieg przyłącza 2xDn40

18.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Punkt R16 planowana przebudowa

18.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi cz.3

18.10.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki

18.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

25.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz. 4

25.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst załącznik nr 8

25.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SIWZ

25.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz. 5

31.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SIWZ

31.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Otwarcie ofert - zestawienie

09.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

28.12.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie

28.12.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.03.2019

Pobierz plik