Budowa Stacji Bilansującej Ciepło (SBC) na terenie dz.nr 10/8 w Szczecinie przy ul. Władysława IV

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

21.01.2022, 15:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Zaproszenie

02.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienia o zmianie terminu składania ofert

08.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja zapisów dot. wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wykonanie zadania

17.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja zapisów SIWZ i umowy

22.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1a - formularz cenowy

22.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania

23.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Rysunek K1

23.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz. II oraz zmiana terminu składania ofert

01.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz. III i uzupełnienie dokumentacji o Projekt Konstrukcyjny

12.01.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Projekt konstrukcyjny

12.01.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz. IV

17.01.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Projekt przyłącza ee krótkie

17.01.2022

Pobierz plik