REWARDHeat

Ogólnym celem projektu REWARDHeat jest wprowadzenie niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych i chłodniczych nowej generacji, które dzięki odzyskiwaniu ciepła odpadowego z istniejących już sieci, zwiększą wydajność produkcji i dystrybucji. Projekt jest krokiem ku dekarbonizacji europejskiego sektora ciepłowniczego.

Sieci niskotemperaturowe piątej generacji

Łasztownia jest wyjątkowym miejscem na mapie Szczecina. Bliskość wody, otoczenie przyrodnicze, a także bogata przeszłość związana z gospodarką portową powodują, że wyspa ma unikalny charakter. Ta część Szczecina, w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się nie do poznania i wciąż dynamicznie się rozwija.

W Polsce, jako jedne z pierwszych – sieci niskotemperaturowe piątej generacji, zostały wdrożone na szczecińskiej Łasztowni.

W połowie października 2022 roku rozpoczął pracę innowacyjny system ciepłowniczy piątej generacji (5G) na wzór szwedzkiego Medicon Village. To pierwszy raz, kiedy ectogrid™, autorski projekt E.ON został uruchomiony poza Szwecją, miejscem jego powstania.

Morskie Centrum Nauki (MCN), odbiorca ciepła, jest najnowszym i najbardziej innowacyjnym obiektem infrastruktury kulturalno-edukacyjnej popularyzującej naukę w oparciu o gospodarkę morską i historię Pomorza Zachodniego. Dostawy ciepła i chłodu przez niskotemperaturowe sieci ciepłownicze okazały się dla MCN ekonomicznie i społecznie ciekawym rozwiązaniem, dlatego chociaż planowano początkowo inne rozwiązania energetycznie, finalnie wybrano rozwiązania w oparciu o ectogrid™.

W ramach umowy partnerskiej z MCN zbudowaliśmy domek edukacyjny, sfinansowany ze środków programu Horyzont 2020 w ramach projektu Renewable and Waste Heat Recovery for Competitive District Heating and Cooling Networks (REWARDHeat)

Eksponat idealnie wpisuje się w ideę obiektu i przez zabawę uczy i stanowi bazę wiedzy o ciepłownictwie. Dzięki aplikacji mobilnej, tablicom informacyjnymi i interaktywnym elementom domek pokazuje nowoczesne rozwiązania jakie stosujemy w energetyce.

Cele Projektu:

  • Integracja źródeł energii odpadowej,
  • Opracowanie innowacyjnych technologii elastycznego wykorzystania ciepła w sieciach ciepłowniczych.
  • Digitalizacji systemów ciepłowniczych,
  • Opracowanie rozwiązań pozwalających na zarządzanie zakupem energii cieplnej i elektrycznej z różnych źródeł.
  • Opracowanie modeli biznesowych i systemów finansowych umożliwiających mobilizację dużych inwestycji publicznych i prywatnych poprzez skupienie się na zielonych inwestycjach,
  • Zmiana sposobu myślenia, w którym ciepło jest postrzegane jako usługa, a nie towar.

Obszar działania sieci niskotemperaturowych

Więcej o projekcie REWARDHeat znajdziecie na stronie: rewardheat.eu/en/home

Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020 badania i innowacje z projektu REWARDHeat na podstawie umowy dofinansowania 857811

Menu