Budowa Stacji Bilansującej Ciepło (SBC) na terenie dz.nr 10/8 w Szczecinie przy ul. Władysława IV

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

21.01.2022, 15:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Zaproszenie 02.12.2021 Pobierz
pdf Zawiadomienia o zmianie terminu składania ofert 08.12.2021 Pobierz
pdf Modyfikacja zapisów dot. wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wykonanie zadania 17.12.2021 Pobierz
pdf Modyfikacja zapisów SIWZ i umowy 22.12.2021 Pobierz
pdf Załącznik 1a - formularz cenowy 22.12.2021 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania 23.12.2021 Pobierz
pdf Rysunek K1 23.12.2021 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania cz. II oraz zmiana terminu składania ofert 01.01.2022 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania cz. III i uzupełnienie dokumentacji o Projekt Konstrukcyjny 12.01.2022 Pobierz
zip Projekt konstrukcyjny 12.01.2022 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania cz. IV 17.01.2022 Pobierz
zip Projekt przyłącza ee krótkie 17.01.2022 Pobierz
Menu