Dostawa i zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej współpracującej z istniejącym układem technologicznym w Ciepłowni w Łobzie” przy ul. Magazynowej 16, działka nr 776/52 obręb 3 w Łobzie

Spółka

SEC Energia

Termin składania ofert mija:

22.10.2021, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 23.09.2021 Pobierz
pdf Zapytanie ofertowe z załącznikami od nr 1 do 7_Łobez 23.09.2021 23.09.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 1 do PFU SEC Region warunki przyłączenia kogeneracja Łobez 23.09.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 2 do PFU-PSG warunki przyłączenia kogeneracja Łobez 23.09.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 3 do PFU-ENEA warunki przyłączenia kogeneracja Łobez 23.09.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 4 do PFU warunki zabudowy Łobez 23.09.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 do Zapytania_Wzór umowy - Łobez_23-09-2021 23.09.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 9 do Zapytania - wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 23.09.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 10 do Zapytania_PFU Łobez 23.09.2021 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania cz.1 06.10.2021 Pobierz
docx Załączniki 1-7 do SWZ 06.10.2021 Pobierz
pdf Ogłoszenie: Baza-konkurencyjności 12.10.2021 Pobierz
pdf Jedn. tekst Zapytanie Ofertowe z załącznikami 1-7 12.10.2021 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania część II 12.10.2021 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania cz. III 15.10.2021 Pobierz
zip Dokumenty techniczne i PFU_po_zmianach_15.10.2021 15.10.2021 Pobierz
zip Jedn. tekst Zapytanie ofertowe SWZ_z_załącznikami_po_zmianach_15.10.2021 15.10.2021 Pobierz
pdf ogloszenie_Baza konkurencyjności 70277 Łobez_zmiana_15.10.2021 15.10.2021 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 22.10.2021 Pobierz
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 03.11.2021 Pobierz
Menu