Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDn600, 2xDn400mm przy ul. Dąbskiej i ul. Przelotowej w Szczecinie – Zestaw nr 9

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

19.06.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 19.06.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna 19.06.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna [XADES] 19.06.2019 Pobierz
pdf SIWZ 19.06.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 9 JEDZ zestaw nr 9 19.06.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 9 JEDZ zestaw nr 9 [XADES] 19.06.2019 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 do SIWZ 19.06.2019 Pobierz
zip Załącznik 1-7 i 9 do SIWZ 19.06.2019 Pobierz
zip Załącznik 1-7 i 9 do SIWZ [XADES] 19.06.2019 Pobierz
doc Załączniki 1-7 do SIWZ 09.07.2019 Pobierz
docx Załącznik 1a - formularz cenowy 09.07.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania 16.07.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert 18.07.2019 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 24.07.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania i modyfikacja zapisów 24.07.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst PFU Dąbska bez ul handlowej 24.07.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst załacznik nr 8 zestaw nr 9 24.07.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst SIWZ zestaw nr 9 24.07.2019 Pobierz
zip Jednolity tekst Załącznik 1-7 24.07.2019 Pobierz
zip Jednolity tekst Załącznik 1-7 [XADES] 24.07.2019 Pobierz
zip Jednolity tekst załacznik nr 2 JEDZ zestaw nr 9 24.07.2019 Pobierz
zip Jednolity tekst załacznik nr 2 JEDZ zestaw nr 9 [XADES] 24.07.2019 Pobierz
docx Jednolity tekst załacznik 1a - formularz cenowy 24.07.2019 Pobierz
doc Jednolity tekst Załaczniki 1-7 do SIWZ 24.07.2019 Pobierz
pdf Pismo - odpowiedzi na pytania cz. 3 25.07.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 07.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie 04.10.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania 04.10.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.11.2019 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 27.11.2019 Pobierz
Menu