Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w ramach zadań: S4, S/3-1, S/3-2, S11, S8, S16, S18, S28, S31, S32, S15– Zestaw 6 i 4

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

21.11.2018, 10:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 09.10.2018 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz.1 09.10.2018 Pobierz
Dokumentacja techniczna cz.2 09.10.2018 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz.3 09.10.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa 09.10.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa po zmianach 12.10.2018 Pobierz
pdf Modyfikacja zapisów SIWZ 12.10.2018 Pobierz
pdf Pismo - modyfikacja i odpowiedzi na pytania cz1 - zestaw 6 i 4 06.11.2018 Pobierz
zip Załączniki- wersja edytowalna 06.11.2018 Pobierz
zip Dokumentacja po zmianach 06.11.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamierzeniu przesunięcia terminu składania ofert 08.11.2018 Pobierz
pdf Pismo - modyfikacja i odpowiedzi na pytania cz2 - zestaw 6 i 4 09.11.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 09.11.2018 Pobierz
pdf Tekst jednolity SIWZ 09.11.2018 Pobierz
pdf ismo - modyfikacja i odpowiedzi na pytania cz3 - zestaw 6 i 4 13.11.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert 13.11.2018 Pobierz
docx Załącznik 1a formularz cenowy cześć 1 13.11.2018 Pobierz
docx Załacznik 1a formularz cenowy cześć 2 13.11.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia II 14.11.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja zapisów SIWZ 14.11.2018 Pobierz
zip Modyfikacja dokumentów po zmianach 14.11.2018 Pobierz
pdf Otwarcie ofert - zestawienie 21.11.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 03.01.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.01.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.03.2019 Pobierz
Menu