Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic: Santockiej, Twardowskiego, Szymanowskiego, 26 Kwietnia, Wielkopolskiej, Piotra Skargi.

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

05.02.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 20.12.2017 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa 20.12.2017 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. I 20.12.2017 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. II 20.12.2017 Pobierz
zip Sprostowanie ogłoszenia 28.12.2017 Pobierz
pdf Modyfikacja SIWZ i PFU 12.01.2018 pobierz dokument pobierz dokument przetarg 12.01.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia 16.01.2018 Pobierz
zip Zmodyfikowane dokumenty 16.01.2018 Pobierz
pdf SIWZ, wzór umowy - modyfikacja 24.01.2018 Pobierz
pdf SIWZ - tekst jednolity 26.01.2018 Pobierz
pdf Wzór umowy - tekst jednolity 26.01.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 29.01.2018 Pobierz
pdf Zestawienie ofert 05.02.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.03.2018 Pobierz
pdf Opublikowanie ogłoszenia 06.04.2018 Pobierz
Menu