Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów zgodnie z załączonymi PFU – Zestaw nr 8 – S7, S9,S10,S12,S13 oraz Zestaw nr 10 – S21, S22, S30, S36

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

05.06.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 10.04.2019 Pobierz
pdf SIWZ 10.04.2019 Pobierz
pdf Załącznik do umowy nr 8.1 - wzór umowy dla części 1 10.04.2019 Pobierz
pdf Załącznik do umowy nr 8.2 - wzór umowy dla części 2 10.04.2019 Pobierz
zip Załącznik 1 - od 3do 7 i 9 do SIWZ [ZIP] 10.04.2019 Pobierz
zip Załącznik 1 - od 3do 7 i 9 do SIWZ [XADES] 10.04.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna Zestaw 8 część 1 [XADES] 10.04.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna Zestaw 10 część 2 [XADES] 10.04.2019 Pobierz
Dokumentacja techniczna Zestaw 8 część 1 [ZIP] 10.04.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna Zestaw 10 część 2 [ZIP] 10.04.2019 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 07.05.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania i modyfikacja zapisów 07.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst załacznik 8.1 - wzór umowy dla części 1 07.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst załacznik 8.2 - wzór umowy dla części 2 07.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst SIWZ 07.05.2019 Pobierz
zip Załączniki - wersja edytowalna ZIP 08.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst Załaczniki 1.1-1.2 08.05.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania część II 13.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst Załacznik 8.1 wzór umowy dla części I 15.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst Załacznik 8.2 wzór umowy dla części II 15.05.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania część III i modyfikacja zapisów 15.05.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert 16.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst SIWZ 21.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst PFU-S Cedynia Czcibora 21.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst PFU-S Bogusława 21.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst załacznik nr 2 21.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst załacznik nr 8.1 21.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst załacznik nr 8.2 21.05.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania część IV 21.05.2019 Pobierz
pdf Załacznik nr 1 do PFU 21.05.2019 Pobierz
zip zestaw 8 i 10 XML 21.05.2019 Pobierz
zip zestaw 8 i 10 XADES 21.05.2019 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 21.05.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 05.06.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 12.07.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie 12.07.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 09.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie 09.08.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wybor oferty 12.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie - powtórne 22.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - powtórne 22.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zestaw nr 10 22.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część I 09.10.2019 Pobierz
Menu