Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów do osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie wraz z układem pompowni

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

06.03.2023, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 28.01.2020 Pobierz
pdf SIWZ 28.01.2020 Pobierz
zip Załączniki 1, 1a-7 i 9 28.01.2020 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 – wzór umowy 28.01.2020 Pobierz
pdf PFU 28.01.2020 Pobierz
Załącznik do PFU 28.01.2020 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 do SIWZ -wzór umowy 07.02.2020 Pobierz
pdf Jednolity tekst PFU 07.02.2020 Pobierz
pdf Modyfikacja zapisów PFU i załącznika nr 8 - wzoru umowy 07.02.2020 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert 26.02.2020 Pobierz
pdf Jedn. tekst. SIWZ - Wschodnia 26.02.2020 Pobierz
pdf Pismo - odp. na pytania cz.1 oraz modyfikacja zapisów-Wschodnia 26.02.2020 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia-2020-OJS040-095540-pl 26.02.2020 Pobierz
docx Wersja edytowalna Załączniki 1a, 1-7 do SIWZ 26.02.2020 Pobierz
zip Załącznik nr 2 do SIZW 27.02.2020 Pobierz
Jedn. tekst Załączniik 1a do SIWZ 28.02.2020 Pobierz
pdf Pismo - sprostowanie zapisów Załącznika 1a do SIWZ 28.02.2020 Pobierz
pdf Wersja edytowalna jedn. tekst Załącznik 1a do SIWZ 28.02.2020 Pobierz
docx Załącznik nr 2 - edytowalna wersja formularza 04.03.2020 Pobierz
pdf Załącznik nr 2 - jednolity tekst 04.03.2020 Pobierz
zip Załącznik nr 2 - xml 04.03.2020 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 06.03.2020 Pobierz
pdf Unieważnienie postępowania 22.04.2020 Pobierz
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu czynności do zamówienia 24.04.2020 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie 04.06.2020 Pobierz
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.06.2020 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.07.2020 Pobierz
pdf Ogłoszenie o modyfikacjach 19.08.2023 Pobierz
pdf ogłoszenie o modyfikacjach 13.10.2021 Pobierz
pdf Ogłoszenie o modyfikacjach dot. Aneksu nr 4 01.07.2022 Pobierz
Menu