Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór ciepłowniczych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, teletechniczną, elektryczną i AKPiA

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

27.09.2021, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 11.08.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 1, 1a, 2, 4, 4a, 5-7 do SWZ 11.08.2021 Pobierz
zip Załącznik nr 3do SWZ-JEDZ - 11-08-2021.zip 11.08.2021 Pobierz
pdf SWZ_11.08.2021 11.08.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 - wzór umowy 11.08.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 9 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 11.08.2021 Pobierz
zip część 1_P.zip 11.08.2021 Pobierz
zip Część II_POR_Uzgodnienia.zip 11.08.2021 Pobierz
zip Część III_Projekt.zip 11.08.2021 Pobierz
zip PFU-komory A39, D43-37 11.08.2021 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 26.08.2021 Pobierz
pdf odpowiedzi na pytania część I 02.09.2021 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze przesuniecie terminu składania ofert 10.09.2021 Pobierz
pdf Jedn. tekst PFU-po zmianach 15_09_2021 15.09.2021 Pobierz
pdf jedn. tekst SWZ_po zmianach_15_09_2021 15.09.2021 Pobierz
pdf pismo - odpowiedzi na pytania część II-15-09-2021 15.09.2021 Pobierz
pdf sprostowanie ogłoszenia_2021-OJS179-467030_15_09-pl 15.09.2021 Pobierz
7z Załącznik nr 9 15.09.2021 Pobierz
doc Załączniki 1_1a_2 oraz 4_4a_5_6_7 do SWZ_wersja edytowalna 17.09.2021 Pobierz
pdf Środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia 27.09.2021 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 27.09.2021 Pobierz
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania 22.11.2021 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.02.2022 Pobierz
Menu