Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 – zaprojektowanie oraz budowa

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

26.06.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 15.05.2018 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna 15.05.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa 15.05.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja W17 W18 12.06.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa po modyfikacji 12.06.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 12.06.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa po modyfikacji 14.06.2018 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna - uzupełnienie 14.06.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja II W17 W14 14.06.2018 Pobierz
pdf sprostowanie do ogłoszenia II 14.06.2018 Pobierz
pdf Załącznik nr 9 14.06.2018 Pobierz
doc Załącznik nr 2 - W17 W18 15.06.2018 Pobierz
pdf Zestawienie ofert 26.06.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.06.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 26.06.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.09.2018 Pobierz
Menu