Rozdzielenie węzłów grupowych W/4, W/6, W/11, W/12, W/14 – Pakiet P4 zaprojektowanie i budowa

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

29.07.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 19.06.2019 Pobierz
pdf SIWZ 19.06.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 1 19.06.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 1 [XADES] 19.06.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 2 19.06.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna cz. 2 [XADES] 19.06.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 2 do SIWZ 19.06.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 2 do SIWZ [XADES] 19.06.2019 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 do SIWZ 19.06.2019 Pobierz
zip Załącznik 1-7 i 9 do SIWZ 19.06.2019 Pobierz
zip Załącznik 1-7 i 9 do SIWZ [XADES] 19.06.2019 Pobierz
zip Załącznik do warunków technicznych 19.06.2019 Pobierz
zip Załącznik do warunków technicznych [XADES] 19.06.2019 Pobierz
pdf Załacznik 1A zmieniony 10.07.2019 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja zapisów załacznika 1A do PFU-AK 10.07.2019 Pobierz
pdf Informacja uzupelniająca do pisma o modyfikacji załącznika 1A z dnia 10.07.2019 11.07.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 29.07.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 29.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie 29.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.10.2019 Pobierz
Menu