Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM oraz systemu nadzoru dla sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

16.01.2018, 13:30

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 28.11.2017 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa 28.11.2017 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna 28.11.2017 Pobierz
pdf Załącznik nr 10 11.12.2017 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. I 11.12.2017 Pobierz
pdf SIWZ tekst jednolity 13.12.2017 Pobierz
pdf Pismo 13.12.2017 Pobierz
pdf Wzór umowy 13.12.2017 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia 15.12.2017 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. II 18.12.2017 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. III 21.12.2017 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. IV 27.12.2017 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. V 28.12.2017 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. VI 04.01.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia 05.01.2018 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. VII 08.01.2018 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. VIII 09.01.2018 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. IX 15.01.2018 Pobierz
pdf Zestawienie ofert 18.01.2018 Pobierz
pdf Odwołanie 02.03.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 21.03.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.03.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 21.03.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty 23.03.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.04.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania 11.04.2018 Pobierz
pdf Odwołanie II do KIO 20.04.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny wyboru oferty PDF 20.04.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 14.05.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.05.2018 Pobierz
pdf Odwołanie III 24.05.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzielenie zamówienia 25.07.2018 Pobierz
Menu