REWARDHeat

REWARDHeat

Ogólnym celem projektu REWARDHeat jest wprowadzenie niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych i chłodniczych nowej generacji,
które dzięki odzyskiwaniu ciepła odpadowego z istniejących już sieci,
zwiększą wydajność produkcji i dystrybucji.
Projekt jest krokiem ku dekarbonizacji europejskiego sektora ciepłowniczego.

Sieci niskotemperaturowe piątej generacji

Łasztownia jest wyjątkowym miejscem na mapie Szczecina. Bliskość wody, otoczenie przyrodnicze, a także bogata przeszłość związana z gospodarką portową powodują, że wyspa ma unikalny charakter. Ta część Szczecina, w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się nie do poznania i wciąż dynamicznie się rozwija.

W Polsce, jako jedne z pierwszych – sieci niskotemperaturowe piątej generacji, będą wdrażane na szczecińskiej Łasztowni

Nasze plany na Łasztowni

slajder miasto

Chcemy stworzyć na Łasztowni nowoczesny, inteligentny, niskotemperaturowy system ciepłowniczy wykorzystujący lokalnie występujące ciepło odpadowe, pompy ciepła, źródła odnawialne, w którym magazynować będziemy energię odpadową.

Z podmiotami generującymi energię odpadową, jak i potencjalnymi jej odbiorcami możemy stworzyć sieć powiązań, w której lokalna sieć ciepłownicza umożliwi elastyczne wykorzystanie energii i rozwój relacji prosumenckich. Wspólne działanie w tym zakresie pozwoli nam na integrację procesów ogrzewania i chłodzenia przy wykorzystaniu pomp ciepła, promieniowania słonecznego i ciepła odpadowego. Dodatkowo będziemy wspierać na Łasztowni transport alternatywny poprzez stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Cele projektu REWARDHeat

• Integracja źródeł energii odpadowej.
• Opracowanie innowacyjnych technologii elastycznego wykorzystania ciepła w sieciach ciepłowniczych.
• Digitalizacji systemów ciepłowniczych.
• Opracowanie rozwiązań pozwalających na zarządzanie zakupem energii cieplnej i elektrycznej z różnych źródeł.
• Opracowanie modeli biznesowych i systemów finansowych umożliwiających mobilizację dużych inwestycji publicznych i prywatnych poprzez skupienie się na zielonych inwestycjach.
• Zmiana sposobu myślenia, w którym ciepło jest postrzegane jako usługa, a nie towar.

mapa lasztownia

Więcej o projekcie REWARDHeat znajdziecie na stronie: rewardheat.eu/en/home

1 redheat