Dostawa i zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej współpracującej z istniejącym układem technologicznym w Ciepłowni w Łobzie” przy ul. Magazynowej 16, działka nr 776/52 obręb 3 w Łobzie

Spółka:

SEC Energia

Termin składania ofert mija:

22.10.2021, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

23.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zapytanie ofertowe z załącznikami od nr 1 do 7_Łobez 23.09.2021

23.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 1 do PFU SEC Region warunki przyłączenia kogeneracja Łobez

23.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 2 do PFU-PSG warunki przyłączenia kogeneracja Łobez

23.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 3 do PFU-ENEA warunki przyłączenia kogeneracja Łobez

23.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 4 do PFU warunki zabudowy Łobez

23.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 do Zapytania_Wzór umowy - Łobez_23-09-2021

23.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 9 do Zapytania - wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

23.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 10 do Zapytania_PFU Łobez

23.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz.1

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załączniki 1-7 do SWZ

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie: Baza-konkurencyjności

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst Zapytanie Ofertowe z załącznikami 1-7

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania część II

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz. III

15.10.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumenty techniczne i PFU_po_zmianach_15.10.2021

15.10.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Jedn. tekst Zapytanie ofertowe SWZ_z_załącznikami_po_zmianach_15.10.2021

15.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

ogloszenie_Baza konkurencyjności 70277 Łobez_zmiana_15.10.2021

15.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

22.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

03.11.2021

Pobierz plik