Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDn600, 2xDn400mm przy ul. Dąbskiej i ul. Przelotowej w Szczecinie – Zestaw nr 9

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

19.06.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna [XADES]

19.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 9 JEDZ zestaw nr 9

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 9 JEDZ zestaw nr 9 [XADES]

19.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik 1-7 i 9 do SIWZ

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik 1-7 i 9 do SIWZ [XADES]

19.06.2019

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załączniki 1-7 do SIWZ

09.07.2019

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik 1a - formularz cenowy

09.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania

16.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert

18.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

24.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania i modyfikacja zapisów

24.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst PFU Dąbska bez ul handlowej

24.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst załacznik nr 8 zestaw nr 9

24.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SIWZ zestaw nr 9

24.07.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Jednolity tekst Załącznik 1-7

24.07.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Jednolity tekst Załącznik 1-7 [XADES]

24.07.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Jednolity tekst załacznik nr 2 JEDZ zestaw nr 9

24.07.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Jednolity tekst załacznik nr 2 JEDZ zestaw nr 9 [XADES]

24.07.2019

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Jednolity tekst załacznik 1a - formularz cenowy

24.07.2019

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Jednolity tekst Załaczniki 1-7 do SIWZ

24.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo - odpowiedzi na pytania cz. 3

25.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

07.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie

04.10.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

04.10.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

27.11.2019

Pobierz plik