Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w ramach zadań: S4, S/3-1, S/3-2, S11, S8, S16, S18, S28, S31, S32, S15– Zestaw 6 i 4

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

21.11.2018, 10:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

09.10.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.1

09.10.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.2

09.10.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.3

09.10.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

09.10.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa po zmianach

12.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja zapisów SIWZ

12.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo - modyfikacja i odpowiedzi na pytania cz1 - zestaw 6 i 4

06.11.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki- wersja edytowalna

06.11.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja po zmianach

06.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamierzeniu przesunięcia terminu składania ofert

08.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo - modyfikacja i odpowiedzi na pytania cz2 - zestaw 6 i 4

09.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

09.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Tekst jednolity SIWZ

09.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo - modyfikacja i odpowiedzi na pytania cz3 - zestaw 6 i 4

13.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert

13.11.2018

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik 1a formularz cenowy cześć 1

13.11.2018

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załacznik 1a formularz cenowy cześć 2

13.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia II

14.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja zapisów SIWZ

14.11.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Modyfikacja dokumentów po zmianach

14.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Otwarcie ofert - zestawienie

21.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

03.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

03.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12.03.2019

Pobierz plik