Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów zgodnie z załączonymi PFU S14, S17, S23, S26, S33 – Zestaw 11

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

03.12.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

16.10.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna [XADES]

16.10.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

16.10.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zadanie S14

16.10.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zadanie S17

16.10.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zadanie S23

16.10.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zadanie S26

16.10.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zadanie S33

16.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ

16.10.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik 1 do 7 i 9 do SIWZ [XADES]

16.10.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik 1 do 7 i 9 do SIWZ - wersja edytowalna

30.10.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

05.11.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik 1 do 7 i 9 do SIWZ

16.10.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania cz. 1

12.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SIWZ

13.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania cz. 2

13.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert

15.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania cz. 3

20.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

20.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst S14 załącznik nr 1 do PFU

20.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SIWZ

20.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst Załącznik nr 8 wzór umowy

20.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania cz. 4

26.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja

29.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Tekst jednolity załącznik nr 8 - wzór umowy

29.11.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

03.12.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie omyłki rachunkowej

11.12.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

31.01.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31.01.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania

03.02.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

07.04.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o modyfikacjach

17.09.2021

Pobierz plik