Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy komór ciepłowniczych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą sanitarną, teletechniczną, elektryczną i AKPiA

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

27.09.2021, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

11.08.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 1, 1a, 2, 4, 4a, 5-7 do SWZ

11.08.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 3do SWZ-JEDZ - 11-08-2021.zip

11.08.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

SWZ_11.08.2021

11.08.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 - wzór umowy

11.08.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

11.08.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

część 1_P.zip

11.08.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Część II_POR_Uzgodnienia.zip

11.08.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Część III_Projekt.zip

11.08.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

PFU-komory A39, D43-37

11.08.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

26.08.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

odpowiedzi na pytania część I

02.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesuniecie terminu składania ofert

10.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst PFU-po zmianach 15_09_2021

15.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

jedn. tekst SWZ_po zmianach_15_09_2021

15.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

pismo - odpowiedzi na pytania część II-15-09-2021

15.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

sprostowanie ogłoszenia_2021-OJS179-467030_15_09-pl

15.09.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 9

15.09.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załączniki 1_1a_2 oraz 4_4a_5_6_7 do SWZ_wersja edytowalna

17.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia

27.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

27.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania

22.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02.02.2022

Pobierz plik