Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 1

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

05.11.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

12.09.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

12.09.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

12.09.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie sprostowanie

26.09.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja zapisów

08.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja

08.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu ofert

17.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

19.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja

19.10.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa po modyfikacji

19.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi cz 1

24.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 7

24.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi cz 2

29.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

tekst jednolity Załącznik 7

29.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie

31.10.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Otwarcie ofert - zestawienie

05.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie

30.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

30.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.01.2019

Pobierz plik