Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 – zaprojektowanie oraz budowa

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

26.06.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

15.05.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

15.05.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

15.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja W17 W18

12.06.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa po modyfikacji

12.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

12.06.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa po modyfikacji

14.06.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna - uzupełnienie

14.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja II W17 W14

14.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

sprostowanie do ogłoszenia II

14.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 9

14.06.2018

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik nr 2 - W17 W18

15.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

26.06.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.07.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

26.07.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.09.2018

Pobierz plik