Rozdzielenie węzłów grupowych W/3, W/5, W/13 i W/16 – zaprojektowanie z opcją budowy.

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

15.09.2017, 13:30

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

03.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

03.08.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

03.08.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. I

03.08.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. II

03.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja SIWZ

22.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja SIWZ - Wzoru umowy

22.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Część I - Odpowiedzi na pytania

22.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja - załącznik 8.1 - Zadanie I

22.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja - załącznik 8.2 - Zadanie II

22.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja - załącznik 8.3 - Zadanie III

22.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja - załącznik 8.4 - Zadanie IV

22.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

15.09.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.10.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania

09.11.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14.02.2018

Pobierz plik