Rozdzielenie węzłów grupowych W/4, W/6, W/11, W/12, W/14 – Pakiet P4 zaprojektowanie i budowa

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

01.02.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

19.12.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna ZIP

19.12.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa ZIP

19.12.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa XADES

19.12.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SIWZ

10.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania cz1

10.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1a formularz ocenowy

10.01.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa - modyfikacja

18.01.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna - modyfikacja

18.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja zapisów SIWZ

18.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

18.01.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki w wersji edytowalnej

18.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

01.02.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

06.03.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej oferty Pakiet P4

06.03.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - podpis

06.03.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej oferty Pakiet P4 - podpis

06.03.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Izotermy

03.04.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Unieważnienie postępowania Pakiet P4

05.04.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.04.2019

Pobierz plik