Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM w lewobrzeżnej części Szczecina.

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

21.08.2017, 14:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

13.06.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

13.06.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

13.06.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia - uzupełnienie brakujących stron

21.06.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. I

29.06.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zmodyfikowany formularz oferty cenowej

29.06.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zmodyfikowany wzór umowy

29.06.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zmodyfikowany program funkcjonalno-użytkowy

29.06.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. II

13.07.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja umowy

13.07.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja umowy

13.07.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. III

24.07.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja - programu

26.07.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja - SIWZ

26.06.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja - SIWZ - wzór umowy

26.07.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja - załącznik nr 7 do SIWZ

26.07.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ tekst jednolity z uwzględnieniem zmian

27.07.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia II - zmiana terminu składania ofert

01.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

21.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert po prawieniu oczywistej pomyłki rachunkowej

30.08.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

11.09.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy Control Sp. z o.o.

20.09.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy AIUT Sp. z o.o.

26.09.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

27.09.2017

Pobierz plik