Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 4

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

20.09.2022, 12:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Zapytanie ofertowe - Warzymice etap IV 25.08.2022 Pobierz
pdf PBW Tel Rajkowo Śliwkowa dz14_14 25.08.2022 Pobierz
pdf Śliwkowa.bud.H-PB_w.c_IE 25.08.2022 Pobierz
pdf Śliwkowa.bud.H-PB_w.c_IS 25.08.2022 Pobierz
zip Śliwkowa.bud.H-PZT_p.c._cz.1 25.08.2022 Pobierz
zip Śliwkowa.bud.H-PZT_p.c._cz.2 25.08.2022 Pobierz
zip Śliwkowa.bud.H-PZT_p.c 25.08.2022 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego - wzór umowy 25.08.2022 Pobierz
pdf Załącznik nr 9 - wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 25.08.2022 Pobierz
pdf Załącznik nr 10 - STWiORB Warzymice Etap IV 25.08.2022 Pobierz
docx Załączniki od 1 do 7 do Zapytania ofertowego 25.08.2022 Pobierz
pdf Załączniki od 1 do 7 do Zapytania ofertowego 25.08.2022 Pobierz
pdf Pytania i odpowiedzi cz. 1 02.09.2022 Pobierz
pdf Jedn. tekst STWiORB Warzymice Etap IV 02.09.2022 Pobierz
pdf Pytania i opdowiedzi cz. 2 05.09.2022 Pobierz
pdf Zapytanie ofertowe - Warzymice etap IV zmiana terminu 07.09.2022 Pobierz
pdf Pytania i opdowiedzi cz. 3 07.09.2022 Pobierz
pdf Pytania i opdowiedzi cz. 4 14.09.2022 Pobierz
pdf Załącznik do PB_IE węzła Śliwkowa bud. H_reg. pogodowy 14.09.2022 Pobierz
pdf Zapytanie ofertowe - Warzymice etap IV zmiana 14092022 15.09.2022 Pobierz
pdf Zestawienie ofert 21.09.2022 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty 18.10.2022 Pobierz
Menu