Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap IV Przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Irysowej 1A-3B w Warzymicach.

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

20.03.2023, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 03.03.2023 Pobierz
pdf Zapytanie ofertowe 03.03.2023 Pobierz
zip Załączniki 1-7_8_9 do Zapytania ofertowego 03.03.2023 Pobierz
zip Załącznik 10 i 11 do Zapytania ofertowego - STWIORB 03.03.2023 Pobierz
zip Załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego dokum. projektowa Dębowa 7b PBT Tel 01-05 i 10 pozostałe 03.03.2023 Pobierz
zip Załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego dokum. projektowa Dębowa 7b PBT Tel 06-09 zgody 03.03.2023 Pobierz
zip Załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego dokum. projektowa Dębowa 7b PBT Tel 11-15 rysunki 03.03.2023 Pobierz
zip Załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego Projekty budowlano-wykonawcze przyłączy i węzła Dębowa 7B 03.03.2023 Pobierz
zip Załącznik nr 13 do Zapytania ofertowego - dokum. projektowa Irysowa_1A-PB.w.c_IS 03.03.2023 Pobierz
zip Załącznik nr 13 do Zapytania ofertowego - dokum. projektowa Irysowa_1A-PZT p.c 03.03.2023 Pobierz
pdf Pytania i odpowiedzi 13.03.2023 Pobierz
pdf Pytania i odpowiedzi cz. 2 15.03.2023 Pobierz
pdf Pytania i odpowiedzi cz. 3 16.03.2023 Pobierz
pdf Zestawienie ofert 20.03.2023 Pobierz
pdf Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Izoterma 19.04.2023 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty 19.04.2023 Pobierz
Menu