Rozdzielenie węzłów grupowych W/4, W/6, W/11, W/12, W/14 – Pakiet P4 zaprojektowanie i budowa

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

01.02.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 19.12.2018 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna ZIP 19.12.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa ZIP 19.12.2019 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa XADES 19.12.2018 Pobierz
pdf Jednolity tekst SIWZ 10.01.2019 Pobierz
pdf Pismo odpowiedzi na pytania cz1 10.01.2019 Pobierz
pdf Załącznik 1a formularz ocenowy 10.01.2019 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa - modyfikacja 18.01.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna - modyfikacja 18.01.2019 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja zapisów SIWZ 18.01.2019 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia 18.01.2019 Pobierz
zip Załączniki w wersji edytowalnej 18.01.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 01.02.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 06.03.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej oferty Pakiet P4 06.03.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - podpis 06.03.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej oferty Pakiet P4 - podpis 06.03.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Izotermy 03.04.2019 Pobierz
pdf Unieważnienie postępowania Pakiet P4 05.04.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.04.2019 Pobierz
Menu