Rozdzielenie węzłów grupowych W/9, W/10 – pakiet P6

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

15.07.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 05.06.2019 Pobierz
pdf SIWZ 05.06.2019 Pobierz
zip W9 W10 dokumentacja techniczna do warunków [ZIP] 05.06.2019 Pobierz
zip W9 W10 dokumentacja techniczna do warunków [XADES] 05.06.2019 Pobierz
zip W9 Wąska 9 dokumentacja techniczna [ZIP] 05.06.2019 Pobierz
zip W9 Wąska 9 dokumentacja techniczna [XADES] 05.06.2019 Pobierz
zip W10 Wiosny Ludów 63 dokumentacja techniczna [ZIP] 05.06.2019 Pobierz
zip W10 Wiosny Ludów 63 dokumentacja techniczna [XADES] 05.06.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 2 do SIWZ [ZIP] 05.06.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 2 do SIWZ [XADES] 05.06.2019 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 - wzór umowy [PDF] 05.06.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 1 do 7 i 9 [ZIP] 05.06.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 1 do 7 i 9 [XADES] 05.06.2019 Pobierz
zip Załaczniki 1 -7 do SIWZ - wersja edytowalna 27.06.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert 02.07.2019 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 03.07.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst SIWZ 03.07.2019 Pobierz
pdf Jednolity załącznik nr 1A 03.07.2019 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja zapisów załącznika 1A do PFU 03.07.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 15.07.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie omyłki rachunkowej 25.07.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 09.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie 09.08.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty 12.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - powtórne 29.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie - powtórne 29.08.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.10.2019 Pobierz
Menu