Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 3

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

26.04.2021, 12:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

09.04.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zapytanie ofertowe

09.04.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

STWiORB_Warzymice_EtapIII

09.04.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki_1a_-_8_do_zapytania_ofertowego.zip

09.04.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki 1a - 8 do zapytania ofertowego.zip

09.04.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

PB_KTŚ.pdf

09.04.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

PB_Irysowa.7B_-_przyłącze_ciepłownicze.zip

09.04.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

PB_węzeł_Irysowa_9B_-_branża_elektr._i_sanitarna.zip

09.04.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

PB_węzeł_Irysowa_7B_-_branża_elektr._i_sanitarna.zip

09.04.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania - część 1

12.04.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania - część 2

15.04.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania - część 3

21.04.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

26.04.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

02.06.2021

Pobierz plik