Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 4

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

20.09.2022, 12:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Zapytanie ofertowe - Warzymice etap IV

25.08.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

PBW Tel Rajkowo Śliwkowa dz14_14

25.08.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Śliwkowa.bud.H-PB_w.c_IE

25.08.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Śliwkowa.bud.H-PB_w.c_IS

25.08.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Śliwkowa.bud.H-PZT_p.c._cz.1

25.08.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Śliwkowa.bud.H-PZT_p.c._cz.2

25.08.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Śliwkowa.bud.H-PZT_p.c

25.08.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego - wzór umowy

25.08.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 9 - wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

25.08.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 10 - STWiORB Warzymice Etap IV

25.08.2022

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załączniki od 1 do 7 do Zapytania ofertowego

25.08.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załączniki od 1 do 7 do Zapytania ofertowego

25.08.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi cz. 1

02.09.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst STWiORB Warzymice Etap IV

02.09.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i opdowiedzi cz. 2

05.09.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Zapytanie ofertowe - Warzymice etap IV zmiana terminu

07.09.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i opdowiedzi cz. 3

07.09.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i opdowiedzi cz. 4

14.09.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik do PB_IE węzła Śliwkowa bud. H_reg. pogodowy

14.09.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Zapytanie ofertowe - Warzymice etap IV zmiana 14092022

15.09.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

21.09.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

18.10.2022

Pobierz plik