Rozdzielenie węzłów grupowych W/4, W/6, W/11, W/12, W/14 – Pakiet P4 zaprojektowanie i budowa

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

29.07.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

19.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 1

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 1 [XADES]

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 2

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz. 2 [XADES]

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 do SIWZ

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 do SIWZ [XADES]

19.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik 1-7 i 9 do SIWZ

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik 1-7 i 9 do SIWZ [XADES]

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik do warunków technicznych

19.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik do warunków technicznych [XADES]

19.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załacznik 1A zmieniony

10.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja zapisów załacznika 1A do PFU-AK

10.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja uzupelniająca do pisma o modyfikacji załącznika 1A z dnia 10.07.2019

11.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

29.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

29.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie

29.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.10.2019

Pobierz plik