Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM oraz systemu nadzoru dla sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

16.01.2018, 13:30

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

28.11.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

28.11.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

28.11.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 10

11.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. I

11.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ tekst jednolity

13.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo

13.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Wzór umowy

13.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

15.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. II

18.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. III

21.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. IV

27.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. V

28.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. VI

04.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

05.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. VII

08.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. VIII

09.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. IX

15.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

18.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odwołanie

02.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

21.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

21.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

23.03.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania

11.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odwołanie II do KIO

20.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny wyboru oferty PDF

20.04.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

14.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odwołanie III

24.05.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

25.07.2018

Pobierz plik